IDZ

Ideja za vaš objekt je lahko le skica (ena ali več), ki jo po ali morda celo med pogovorom z vami pripravi vaš projektant, lahko pa se dogovorite za izdelavo projektne naloge. Slednje pomeni, da vam arhitekt pripravi ali Idejno zasnovo ali Idejni projekt (povzeto po Pravilniku o projektni dokumentaciji – Ur. list RS, št. 55/2008).