Kaj potrebujem za gradnjo?

Preden se lotite iskanja projektanta, potrebujete naslednja dva dokumenta:

 lokacijska informacija (ni obvezna, je pa priporočljiva) – naročite jo na pristojni občini,
 geodetski načrt – naročite pri izbranem geodetskem podjetju.

Ko pridobite dokumentacijo in se odločite za projektanta, vam bo da izdelal Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem bo pridobil tudi soglasja upravljavcev javne infrastrukture.

Vi pa si boste nato morali priskrbeti:
 soglasja sosedov glede odmika od mej, če so le-ti manjši od zahtevanih v občinskih prostorskih načrtih,
 služnostne pogodbe, v kolikor boste morali infrastrukturo še pripeljati do vaše parcele,
 obračun komunalnega prispevka, v kolikor ne boste za to pooblastili pristojne upravne enote, da to stori v vašem imenu.

Vso to dokumentacijo nato dostavite na Upravno enoto, kjer vam bodo izdali gradbeno dovoljenje ter zaračunali gradbeno takso.

Če gradite enostanovanjsko hišo, pa boste pred začetkom gradnje potrebovali še Projekt za izvedbo.