3D izrisi

3D izrise vašega objekta ali notranje opreme lahko pripravimo v programu Google SketchUp ali 3D Maxu. Taki izrisi zelo pripomorejo k boljši predstavi vašega objekta, saj s tem odkrijete marsikatero pomanjkljivost, ki vam v vašem objektu ne bi bila všeč oz. ugotovite, kaj je še potrebno dodelati. Zelo malo ljudi si lahko namreč iz načrtov, ki jih pripravi arhitekt, predstavlja izgled objekta in prostorov.